Tag Archives: aktivinstruktør

Trening etter kreft

Etter å ha fått en kreftdiagnose er det mange som må gjennom tøff behandling. Mange opplever dessverre bivirkninger underveis og senskader etter behandlingen. Når kreftpasienten er ferdig med behandling på sykehuset er det viktig at det finnes et godt treningstilbud i nærheten av hjemstedet. Eksempler på noen vanlige bivirkninger/senskader er fatigue/tretthet, muskel og skjelettplager, angst