Sittestilling = Muskel- og skjelettplager (?)

-->

 

 

I disse hjemmekontor-tider er det ikke uvanlig at mange kjenner på ubehag eller symptomer på muskel- og skjelettplager. Det kan være alt fra at stiv rygg, stiv nakke og vonde skuldre eller albuer. Det er da fort gjort å stille spørsmålet om man sitter riktig eller har korrekt sittestilling, og dette er et omstridt spørsmål når man ser på forskningen.

Det er uenighet rundt både hva vår korrekte sittestilling er, og om korrekt sittestilling er med å hindre muskel- og skjelettplager. Ifølge en systematisk oversiktsartikkel fra 2017 skrevet av Szczygieł et al. kommer det frem at den korrekte sittestillingen innebærer å ivareta den naturlige svaien i korsrygg og nakke, og krumningen i brystryggen. Hofta skal være bøyd med en lett fremover tilt av bekkenet (dette bidrar til å opprettholde den naturlige svaien i korsryggen). Knærne skal ha en lett bøy og anklene er det ikke sagt noe spesifikt på bortsett fra at de kan brukes som en «pumpe» for blodsirkulasjonen gjennom bena (så det kan være lurt å sitte å røre litt på føttene). Armene burde plasseres med fri bevegelighet i håndledd, og støtte til albuene og underarmen som skal ha en bøyning på litt over 90 grader. Det kan også være en fordel å ha armlenene stilt i en høyde slik at man ikke sitter med hevede skuldre.

Selv om ikke alle artiklene som blir gjennomgått i denne systematiske oversikten er enige om alle stillingene så er majoriteten enig i at ukorrekt sittestilling eller holdning når man sitter kan bidra til problemer, spesielt i nakke og korsrygg. Majoriteten er også enige i at å ivareta den naturlige posisjonen i ryggsøylen vår er viktig for å ha en god sittestilling.

 

 

 I en annen systematisk oversiktsartikkel skrevet i 2019 av Parry et al. som så på tiltak for å øke stående arbeidsstilling eller gåing på arbeidsplassen for å dempe muskel- og skjelettplager i inaktive arbeidere (kontorarbeid, studenter o.l.) så fant man ingen god evidens for at dette førte til færre plager for de som allerede opplevde muskel- og skjelettplager.

Så hva skal man egentlig gjøre for å unngå dette? Ifølge en consensus-artikkel fra 2015 skrevet av Buckley et al. så har de kommet frem til anbefalinger for inaktive arbeidere slik som kontorarbeidere spesifikt. De anbefaler blant annet at sittende arbeid over tid bør avbrytes med stående arbeid (og omvendt). I likhet med risikoene man ser ved langvarig statisk sittende arbeid, bør man unngå langvarig statisk stående arbeid.

Forskningen har derimot ingen sterk evidens over at en stående arbeidsstilling er bedre enn en sittende arbeidsstilling for å redusere muskel- og skjelettplager. Det vil altså kreves mer forskning på feltet, men det er visse poenger vi kan ta med oss:

  • En ukorrekt sittestilling kan bidra til muskel- og skjelettplager spesielt i nakke og korsrygg.
  • Det viktigste å ivareta under sittende eller stående arbeidsstilling er ryggsøylens naturlige posisjon.
  • Statisk sitting burde avbrytes med stående stilling, eller annen lett aktivitet.

 

 

For å oppsummere så kreves det mer forskning på feltet for å skaffe sterkere evidens rundt statisk arbeidsstilling og påvirkningen det har på muskel- og skjelettplager. Når det kommer til korrekt sittestilling eller holdning når man sitter er det viktigste å ivareta ryggsøylens naturlige kurver og unngå å sitte eller stå i samme posisjon over lengre tid. Man kan si at den beste holdningen eller sittestillingen er dynamisk, ved at man hele tiden endrer på hvordan man sitter eller står og jobber.

 

Referanser:

  • Buckley JP, Hedge A, Yates T, et al. Br j Sports med 2015;49:1357-1362
  • Korakakis V, O’Sullivan K, O’Sullivan PB, Evangelinou V, Sotiralis Y, Sideris A, et al. Physiotherapist Perceptions of Optimal Sitting and Standing Posture. Musculoskeletal Science and Practice. Churchill livingstone; 2018.
  • Parry SP, Coenen P, Shresta N, O’Sullivan PB, Maher CG, Straker LM. Workplace Interventions for Increasing Standing or Walking for Decreasing Musculoskeletal Symptoms in Sedentary Workers. Cochrane Library; 2019.
  • Szczygieł E, Zielonka K, Mętel S, Golec J. Musculo-skeletal and Pulmonary Effects of Sitting Position – A Systematic Review.  Annals of Agricultural and Environmental Medicine; 2017.