Trening etter kreft

-->

Etter å ha fått en kreftdiagnose er det mange som må gjennom tøff behandling. Mange opplever dessverre bivirkninger underveis og senskader etter behandlingen. Når kreftpasienten er ferdig med behandling på sykehuset er det viktig at det finnes et godt treningstilbud i nærheten av hjemstedet.

Eksempler på noen vanlige bivirkninger/senskader er fatigue/tretthet, muskel og skjelettplager, angst og depresjon og redusert hukommelse/konsentrasjon. Det er ikke lett å vite hva man kan gjøre eller hvor man kan henvende seg for å håndtere disse bivirkningene/senskadene.

Det har etterhvert blitt god dokumentasjon for at fysisk aktivitet kan bidra til å bedre livskvaliteten for denne gruppen.

AKTIVinstruktør

Norges Idrettshøgskole tilbyr studiet “Trening og kreft” i samarbeid med organisasjonen Aktiv mot kreft og Oslo universitetssykehus. Aktiv mot kreft er en organisasjon som jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. I høst fullførte vårt fysioterapeut Hanne Marte Eik Ellingsen dette studiet og er nå en sertifisert AKTIVinstruktør.

“Etter fullført studie kan jeg som fysioterapeut med denne tilleggsutdanningen tilby kvalifiserte råd og veiledning til deg som har gjennomgått kreftbehandling. Sammen lager vi ett individuell oppfølging med en treningsplan tilpasset deg; din diagnose, behandling, tilstand og mål!”


Fysioterapeut Hanne Marte Eik Ellingsen jobber ved avdeling Vestnes.