Diagnostisk ultralyd utført av fysioterapeut ved Romsdalsklinikken

-->

Romsdalsklinikken kan nå tilby diagnostisk ultralyd. Dette tilbys ved avdeling Molde og utføres av fysioterapeut Aina Halvorsen. Her kan du lese mer om hvordan vi bruker ultralyd i undersøkelse og behandling.

En ultralydundersøkelse er en rask og smertefri undersøkelse som er svært pasientvennlig og uten strålebelastning. Dette gir oss, i samsvar med en god klinisk undersøkelse, mulighet til å sette en mer presis diagnose.

fysioterapeut i molde romsdalsklinikken

Hva er diagnostisk ultralyd?
Ultralydbilder dannes ved at en håndholdt probe sender ut lydbølger. Når disse lydbølgene treffer muskler, sener, bein, vann og andre vevstyper så lages det et ”ekko” avhengig av hvilken vevstype som treffes. Disse ekkoene fanges opp av proben og det kan dannes et ultralydbilde på skjermen. Refleksjon fra bein blir hvit mens væske er sort. Andre vevstyper får forskjellige gråtoner.
Diagnostisk ultralyd gir en meget god detaljoppløsning og egner seg godt til å diagnostisere skader rundt ledd, i leddbånd, sener, muskler og slimposer. Ultralyd kan blant annet påvise sykdom og skader i muskel- og skjelettsystemet som tendinopatier (fortykket og irriterte sener også kjent som senebetennelse), kalkdannelser i muskler eller sener, rupturer (avrivninger i sener, ligamenter eller muskler), blødninger, hevelser og slimposeirritasjon.

ultralyd diagnose romsdalsklinikken

Dynamisk undersøkelse:
En ultralyd undersøkelse gir muligheten til å vurdere ledd, muskler, sener og andre strukturer under bevegelse. Dette kalles en dynamisk undersøkelse. Den store fordelen med dette er anledningen til å vurdere funksjonen i området og til de aktuelle strukturene. Ultralyd er i dag den eneste av de radiologiske teknikkene som kan utføres dynamisk med vurdering av muskler, ledd, sener og slimposer under bevegelse. Metoden har ingen kontraindikasjoner og er egnet for blant annet pasienter som ikke kan gjennomføre MR-undersøkelser av grunner som klaustrofobi, metalimplantater, pacemaker med mer. Under ultralydundersøkelsen vil man alltid sammenligne med den friske siden for å vurdere om eventuelle funn er relevante eller ikke.

Muskler:
Ultralyd er meget godt egnet for vurdering av skjelettmuskulatur. Muskler har et stripete sort og hvitt utseende og muskelfibrene kan vurderes detaljert ved undersøkelsen. Ultralyd er velegnet til å loka­lisere rupturer (avrivninger) og kan avgjøre om det er en delvis eller total ruptur. Man kan også oppdage arrvev, kalkdannelser, blødninger, cyster med mer.

Sener:
Ultralyd har blitt gullstandard for vurdering av sener og har en stor fordel da strukturene kan undersøkes under bevegelse. Problemer som avrivninger, akutte irritasjoner eller langvarige endringer er tydelig demonstrert ved ultralyd. Ved seneplager ser man ofte små blodkar som vokser inn i senene. Dette kan man visualisere via det vi kaller ”doppler” ultralyd.

Nerver:
Nerver har veldig likt utseende som sener på ultralyd men kan skilles ved at sener vil bevege seg ved en dynamisk undersøkelse. Nerver som ligger i klem eller nerveknuter som kan være årsak til smerter kan identifiseres ved en ultralyd undersøkelse.

romsdalsklinikken fysioterapeut molde ultralyd
Ledd og leddbånd:
Ultralyd kan ikke brukes til å se inne i ledd men man kan finne indikas­joner på skade i leddet ved å vurdere omkringliggende strukturer. Ved skade på ledd vil det ofte ligge væske rundt leddet. Uregelmessige leddflater og enkelte brudd samt endringer i brusk kan delvis vurderes. Båndstrukturer rundt ledd kan også vurderes.

Ultralyd og rehabilitering:
Ultralyd kan også benyttes til å vurdere effekten av behandlingen. Et eksempel på dette er ved langvarige plager i sener. Gjennom behan­dlingsforløpet kan ultralyd avdekke om senen blir ”friskere” ved at den blir ”slankere” og at innvekst av blodkar forsvinner. På den måten kan man identifisere om det er behov for endring av behandlingsmetoden, avhengig av om det er fremgang eller ikke.
Ultralyd kan også brukes rent funksjonelt. Det vil si at man for ek­sempel kan se hvordan muskler aktiveres eller ikke aktiviseres når man gjør ulike øvelser. Dette brukes blant annet i forbindelse med behandling av langvarige ryggplager, der ryggmuskulaturen ofte har nedsatt funksjon.

Fordeler:
Ultralyd er kostnadseffektivt og uten bivirkninger
Gullstandard for undersøkelse av seneplager
Den eneste billeddiagnostiske undersøkelsen som kan gjøres dynamisk, noe som gir en unik mulighet til å vurdere funksjonen i området.
Effekten av behandlingen og skadeforløpet kan evalueres fortløpende og nødvendig tiltak kan iverksettes raskt ved behov.
Mulighet for å sammenligne skadet side med frisk side
Kort ventetid på undersøkelsen.
Undersøkelsen bidrar til en mer nøyaktig diagnose noe som er viktig for et optimalt behandlingsopplegg.

Begrensninger:
Veldig avhengig av undersøkerens kompetanse
Patologi i benstrukturer og inne i ledd kan ikke visualiseres på ultralyd
Om en struktur ikke kan fremstilles optimalt eller man har mistanke om en annen underliggende årsak til en plage henvises du videre til røntgen, CT eller MR.

Skrevet av fysioterapeut Aina Halvorsen
Romsdalsklinikken

Leave Comment