Hva er trykkbølgebehandling?

-->

Har du langvarige muskel- eller seneplager som ikke går over av seg selv? Da kan trykkbølgebehandling være det beste alternativet for behandling.

Ved en nøye undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet kan en fysioterapeut eller kiropraktor avdekke langvarige muskel- eller seneplager som kommer av at kroppen ikke er flink nok til å reparere et område (skulder, albue, akilles) på egenhånd. Det kan da dannes arrvev som hindrer tilheling i muskel- og skjelettsystemet og aktiviteter i hverdagen vil provosere smertene ytterligere.

Fysioterapeutene Emma Stahl Rød og Maja Sigerseth

Fysioterapeutene Emma Stahl Rød og Maja Sigerseth

Hva gjør trykkbølgebehandlingen?

Trykkbølgebehandling bryter ned arrvevsdannelse som hindrer tilstrekkelig sirkulasjon, fremkaller en kontrollert akutt betennelsestilstand slik at kroppen setter i gang reparasjonsprosessen igjen og påvirker nervesystemet slik at det reduserer smertene. Med andre ord så fører det til økt sirkulasjon og mindre smerter.

Hvordan utføres trykkbølgebehandlingen?

Gjennom en stor eller liten applikator sendes det trykkluft (2-4 Bar) som skaper mikroskopiske skader i vevet, slik at kroppen kan reparere seg selv raskere og bedre. De fleste trenger kun 3-5 behandlinger før de kjenner bedring og kan utføre bevegelser i dagliglivet uten smerter.

trykkbølgebehandling molde vestnes elnesvågen romsdalsklinikken

Hvordan virker det?

Trykkbølgen virker direkte på muskel- og skjelettsystemet, men påvirker også nervesystemet. I områder med kroniske eller langvarige smertesymptomer finnes det et økt antall frie nervetråder som øker sensitiveten til bevegelse (propriosepsjon). Den intensive virkningen av trykkbølgebehandlingen reduserer ofte antall frie nervetråder i løpet av kun én behandling, noe som kan forklare hvorfor trykkbølge virker så effektivt på kroniske betennelser.

Hva kan behandles og hva sier forskningen?

Kroniske muskel- og seneplager rundt skulder, albue, hofte, kne, akilles og hæl kan ha veldig god effekt av trykkbølgebehandling. Ifølge forskning har hælspore (plantar fascitt) og betennelse i skulder (med kalkdannelse) best dokumentert effekt (Level 1 Evidens) ved trykkbølgebehandling [1-7], men det finnes også moderat evidens for signifikant effekt på akilles, albue, kne og hofte.

aksel Lund Svindal trykkbølge molde romsdalsklinikken

Det norske alpinlandslaget bruker også trykkbølgebehandling på sine utøvere.

Det trengs for øvrig mer forskning på området, da ikke all forskning kvalifiserer til Level 1 Evidens på grunn av designet på studiene, noe som påvirker tolkningen av resultatene i den kliniske hverdagen.

Din fysioterapeut eller kiropraktor vil være behjelpelig med spørsmål vedrørende trykkbølgebehandling, og vurdere dersom nettopp du vil ha god effekt av dette.

Vi tilbyr behandling med trykkbølge ved alle våre avdelinger; Vestnes, Fræna og Molde.

 

Skrevet av

Fysioterapeut Maja Sigerseth

 

Kilder:

Plantar Fascitt: Redusert smerte, økt funksjon og livskvalitet ved ESWT av plantar fascitt sammenlignet med placebo. 72,1% reduksjon i smerter sammenlignet med 44,1% ved placebo. I tillegg enda bedre langtidseffeker, enn placebo.

http://ajs.sagepub.com/content/36/11/2100.short

Achilles (systematic review 2009): Midportion: Redusert smerte etter 16 uker sammenlignet med en wait-and-see gruppe, men samme effekt som eksentrisk trening. Insertion achilles tendinopathy: signifikant pain relief i 1 år.

http://www.udel.edu/PT/PT%20Clinical%20Services/journalclub/caserounds/09_10/Oct09/Magnussen%202009.pdf

Lateral epicondylitt (systematic review 2005) Viser at ESWT ikke er beneficial, det er mangel på long term benefits av physical interventions in general. Ingen forskjell mellom treatment groups på noen av the «measured end points».

http://bjsm.bmj.com/content/39/7/411.full

Lateral epicondylitt 2: (systematic review 2006): Conflicting results med varierende quality av studiene. Kun 2 studier reported significant success of ESWT over placebo (65% over 28%), men at det er for lite spesifikk forskning. http://bmb.oxfordjournals.org/content/83/1/355.short

Kronisk patellar tendinopathy (2012): Effektiv for Jumpers Knee (low energy rESWT) for reduksjon av smerte på VAS scale. http://www.researchgate.net/profile/Angelo_Cacchio2/publication/225043643_A_single_application_of_low-energy_radial_extracorporeal_shock_wave_therapy_is_effective_for_the_management_of_chronic_patellar_tendinopathy/links/0fcfd5044d463cd1f9000000.pdf

ESWT på Bløtvev (Systematic review 2012): Evidens for benefit av ESWT, og at det er relativt trygt. Level 1 evidens for F-ESWT (dose dependent, høyere = bedre effekt) i plantar fascitt, calcific tendinitis, og at r-ESWT er effektivt for plantar fascitt. Low level evidence for lavdosert f/rESWT I non-calcific rotator cuff tendons. Mixed evidens for lateral condylitis. Achilles: limited evidence bade på insertional og midportion. Non-calcific tendinopathies shoulder: no evidence. http://bjsm.bmj.com/content/early/2013/08/05/bjsports-2012-091961.full.html

Greater trochanteric pain syndrome, patellar tendinopathy og Achilles tendinopathy (Systematic review, 2015) ESWT mer effektivt enn hjemmetrening og corticosteroid injections at (<12 og >12 mnd) for GTPS.

Begrenset evidens for patellar tendinopathy, sammenlignet med NSAIDs, trening, patellar tenotomy.

Moderat evidens for at ESWT er mer effektivt enn eksentrisk trening for insertional AT, og equal til trening ved midportion AT. Moderat evidens for kombinasjonen av ESWT og eksentrisk trening i midportion AT, i forhold til eksentrisk trening alene.

http://ajs.sagepub.com/content/43/3/752.short